Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng

Cập nhật ngày: 05/11/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2018.

 
 Ảnh minh họa: T. Ngọc


Theo đó, Quy chế quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đối tượng áp dụng bao gồm Sở Xây dựng; Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng; UBND các quận, huyện, xã, phường; Các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Quy chế bao gồm IV chương, 20 điều, quy định Nội dung phối hợp quản lý trật tự xây dựng; Các loại công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý trật tự xây dựng; Hành vi vi phạm trật tự xây dựng; Trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

*Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng

Trước đó, trong năm 2018, UBND TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện lên kế hoạch rà soát, kiểm tra và xử lý về trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời có biện pháp thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị
.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng xử lý 
nghiêm các sai phạm trong hoạt động xây dựng theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép, đặc biệt là không cho phép đưa vào sử dụng các công trình xây dựng trái phép. Và định kỳ hàng tháng, phải có báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo nêu trên về UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
 cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố tiếp tục phân cấp trong hoạt động cấp phép xây dựng, đầu tư, quản lý đất đai và quản lý đô thị; hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trong quý IV/2018; tham mưu xây dựng quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan các khu vực trung tâm thành phố và các khu vực có tiềm năng phát triển nhà cao tầng; đồng thời, khẩn trương triển khai lập các thiết kế đô thị tại một số khu vực quan trọng của thành phố để quản lý đô thị.

Nguyễn Trần

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác