Đà Nẵng điều chỉnh và tăng cường nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 25/10/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Tháng 10/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND, quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức chương trình quan trắc môi trường, quản lý số liệu và báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, làng nghề phải tổ chức quan trắc chất lượng môi trường, tác động môi trường từ các cơ sở do đơn vị quản lý; thống kê, luu trữ số liệu quan trắc, các nguồn thải, chất thải từ hoạt động tại đơn vị và các tác động đối với môi trường. 

Ảnh trên: Xe kiểm chuẩn thiết bị quan trắc của cơ quan chuyên môn, đang thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lượng thiết bị quan trắc môi trường không khí tại Đà Nẵng.

 -Ảnh trong bài: T.NĐáng lưu ý, là Quyết định này có hiệu lực ngay trong tháng 10/2018 và thay thế nhiều Quyết định liên quan* đã được ban hành trước đó (trong đó, có Quyết định ban hành cách đây 13 năm).

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và có phạm vi điều chỉnh (cũng so với các quyết định trước đó), cụ thể:

“Quy định một số nội dung bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm: Về đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; cải tạo phục hồi môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường đất, nước, không khí; bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; quản lý chất thải; quan trắc môi trường; phân cấp quản lý nhà nước, biện pháp và nguồn lực, trách nhiệm của cơ quan, tố chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường”.

Theo Quyết định 33/2018/QĐ-UBND, từ nay “các sở, ban ngành, ƯBND quận, huyện, phường, xã phải đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn, hàng năm”.

Phải tham vấn cộng đồng khi đánh giá tác động môi trưòng

Một nội dung khác được đề cập tại Quyết định 33/2018/QĐ-UBND là “Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trưòng”.

Theo đó, công tác tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật. UBND phường, xã và chủ dự án đồng chủ trì việc tham vấn với thành phần tham dự bao gồm: Cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; Đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn.

Nhân dân trong khu vực chịu ô nhiễm (chịu tác động trực tiếp bởi một dự án sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ...) được mời và cho ý kiến tham vấn về tình trạng ô nhiễm cũng như kiến nghị, đề xuất liên quan.

Trong ảnh: Đại diện nhân dân thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang bức xúc phản ảnh tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy Thép gây nên.


Cụ thể hóa nhiều nội dung bảo vệ môi trường

Theo Quyết định 33/2018/QĐ-UBND, thửa đất chưa sử dụng, môi trường ao, hồ, biển, ven bờ, không khí đều thuộc đối tượng bảo vệ với các yêu cầu rất cụ thể.

Đơn cử như người sử dụng đất phải giữ gìn vệ sinh môi trường tại thửa đất được giao quyền sử dụng đất; trường hợp thửa đất bị ô nhiễm môi trường, phải có trách nhiệm dọn vệ sinh bảo đảm môi trường và cảnh quan đô thị.

Người sử dụng đất là cá nhân/tổ chức thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường với cơ quan đăng ký đất đai tại các quận, huyện/Sở Tài nguyên và Môi trường khi được cấp, cấp chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng giao đất, thuê đất hoặc quyết định giao đất.

Trong trường hợp tổ chức sử dụng đất, ký cam kết bảo vệ môi trường với Sở Tài nguyên và Môi trường; trước ngày 30 hàng tháng, Sở tổng hợp gửi các bản cam kết bảo vệ môi trường về UBND quận, huyện, phường, xã liên quan để biết, theo dõi, quản lý vệ sinh môi trường.

Trong trường họp thửa đất chưa sử dụng bị ô nhiễm môi trường nhưng người sử dụng đất không có các biện pháp khắc phục, cơ quan nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; Người sử dụng đất phải hoàn trả chi phí cho việc thực hiện.

UBND phường, xã sẽ lập đường dây nóng, công khai và tiếp nhận các thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để kịp thời xử lý tình trạng ô nhiễm xảy ra ở các thửa đất chưa sử dụng (đất bỏ trống).

UBND phường, xã cũng là tổ chức chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường họp vi phạm vệ sinh môi trường tại các thửa đất chưa sử dụng theo thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố, Đà Nẵng sẽ giảm đáng kể tình trạng "ở đất có bãi đất trống - ở đó là bãi rác".  

Đối với công tác bảo vệ môi trường hồ, ao; yêu cầu hàng đầu được UBND thành phố Đà Nẵng lưu ý tại Quyết định nêu trên là “Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm. Quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực hồ, ao. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có hoạt động xả thải vào hồ, ao. Tổ chức, cá nhân được giao khai thác, sử dụng đất ven hồ, ao và mặt nước ao, hồ phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường và định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường các hồ, ao”.
 
Quyết định cũng nêu rõ: Cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền chủ động phối họp với các cơ quan, đơn vị trong việc xã hội hóa, “huy động tổ chức, cá nhân sử dụng vùng mặt nước và ven hồ nhưng bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường nước”.

UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước đối với bảo vệ môi trường đối với hồ, ao trên địa bàn mình. Riêng hồ Đò Xu do UBND Quận Hải Châu quản lý.

Cấm mọi hành vi thải, đổ hóa chất, chất thải chưa qua xử lý ra biển và vùng ven bờ

 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh “Nghiêm cấm các hành vi thải, đổ hóa chất, chất thải chưa qua xử lý và các hành vi khác có tác động xấu đến môi trường biển, ven bờ”.
Các nguồn phát thải từ đất liền, các hoạt động trên biển và hải đảo phải được kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm và có nguồn tiếp nhận là đầu nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước hoặc khu vực biển phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyên dữ liệu vê Sở Tài nguyên và Mồi trường.
Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển và hải đảo phải chủ động ứng phó sự cố môi trường và có trách nhiệm phối họp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khác trong ứng phó sự cố môi trường.


Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND chỉ rõ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ và làng nghề phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề án bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, bảng đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phương án, dự án, đề án cải tạo phục hôi môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận. Đồng thời,phải chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường.

Kể cả cơ sở sản xuất trong làng nghề thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển (nhưng) “chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải lập báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường gửi về ƯBND phường, xã để kiểm tra, quản lý” (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT). Cơ sở này  còn có nghĩa vụ đóng góp đầy đủ các loại phí bảo vệ môi trường và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho hoạt động bảo vệ môi trường của làng nghề.

Riêng các dự án thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trình cơ quan thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đế kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định.

Bên cạnh đó, phải ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.
 
Đối với cơ sở sản xuất không thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề, hoặc phải thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (tại Quyết định này), hoặc “phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Di dời vào khu, cụm công nghiệp bên ngoài khu dân cư; chuyển đổi ngành nghề sản xuất; chấm dứt hoạt động sản xuất”.

Đơn vị đảm nhận dịch vụ công ích đang nỗ lực, tiến tới thu gom, vận chuyển, xử lý rác đúng giờ, đúng quy trình, góp phần giảm thiểu ô nhiễm từ chính điểm tập kết.

Quản lý chất thải ngay từ hộ gia đình, nơi làm việc của tổ chức

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải, chất thải rắn sinh hoạt chịu trách nhiệm quản lý trong thời gian lưu giữ, gom chứa nguồn thải; không để chất thải rơi vãi, rò rỉ, phát tán ra môi trường; chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định cho đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường. Đồng thời, kịp thời phản ánh, kiến nghị đến UBND quận, huyện, phường, xã về việc phân loại, thu gom, vận chuyên rác thải sinh hoạt trên địa bàn không đúng quy định pháp luật.

Đới với chất thải nguy hại, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối họp với Sở Y tế, UBND quận, huyện, các cơ quan đơn vị liên quan lập kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn trình UBND thành phố phê duyệt.

Lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại của các chủ nguồn thải chất thải nguy hại có khối lượng phát sinh thấp hơn 600 (sáu trăm) kg/năm hoặc chưa đủ điều kiện tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Về quản lý nước thải, không khí:
Nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề phải xử lý bảo đảm yêu câu đầu vào hệ thông xử lý nước thải tập trung hoặc theo quy định của chủ sở hữu hệ thống hạ tâng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề.

Nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình đấu nổi vào hệ thông thoát nước đô thị phải xử lý đạt yêu câu theo quy định của ƯBND thành phố.

Liên quan đến môi trường không khí: Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi trường có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi trường không khí theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuât, Ban quản lý Khu công nghệ cao, UBND quận, huyện và các cơ sở liên quan theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh; trường hợp môi trường không khí xung quanh bị ô nhiễm thì phải cảnh báo, xử lý kịp thời.

Điều tra, lập danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong diện đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng chưa nghiêm túc thực hiện
Cũng tại Quyết định trên, UBND thành phố giao trách nhiệm cho UBND quận, huyện trực tiếp hướng dẫn việc đăng ký và tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho đối tượng thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tổ chức điều tra, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động có tính chất và quy mô tương đương đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND quận, huyện, nhưng “chưa được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nổi trên lập thủ tục theo quy định”.


T.Ngọc


* Các Quyết định liên quan đã ban hành trước đây gồm: Quyết định 9780/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND thành phố về việc “Phân cấp quản lý và xử lý ô nhiễm các hồ, đầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 23/2010/QĐ-ƯBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố, ban hành “Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Quyết định số 39/2014/QĐ-ƯBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về “Sửa đổi, bồ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố”.

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác