Sở TT&TT TP Đà Nẵng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng chuyên môn

Cập nhật ngày: 06/07/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng vừa ra thông báo thi tuyển các chức danh Trưởng phòng chuyên môn gồm: Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông và Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

Theo đó, đối tượng đăng ký dự tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch các chức danh thi tuyển và đang công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng thuộc danh sách dự tuyển bắt buộc (trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định tại kế hoạch tổ chức thi tuyển các chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng ngành, lĩnh vực tại thành phố Đà Nẵng được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch các chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông và kể cả không phải là đảng viên) nếu bảo đảm đủ điều kiện bổ nhiệm, được tập thể lãnh đạo Sở đề cử và được cấp ủy Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản cũng được tham gia đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển phải giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp (tương đương) trở lên.

Các ứng viên có nguyện vọng tham gia dự tuyển có thể tham khảo thông tin thi tuyển tại đây.


ICTDanang

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11