Đà Nẵng: Rà soát và cập nhật mã vùng điện thoại cố định mới tại các trang thông tin điện tử

Cập nhật ngày: 18/03/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 452/STTTT-TTBCXB yêu cầu các sở, ban, ngành và các UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố thực hiện công tác rà soát, hiệu chỉnh và cập nhật mã vùng điện thoại cố định tại các trang thông tin điện tử chủ quản.

Theo đó, để bảo đảm chính xác về thông tin mã vùng đã chuyển đổi, tạo điều kiện hình thành thói quen mới cho người dân khi sử dụng điện thoại cố định, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật mã vùng mới của thành phố Đà Nẵng trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị chủ quản trong tháng 3/2017.

Đà Nẵng là một trong 13 tỉnh, thành phố triển khai chuyển đổi mã vùng viễn thông đối với điện thoại cố định (giai đoạn 1), từ đầu số 511 sang 236.

Công tác tuyên truyền và thực hiện chuyển đổi mã vùng tại Đà Nẵng đã được Sở TT&TT yêu cầu, đôn đốc cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện kể từ tháng 12/2016 đến nay. 
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, một số trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã vẫn còn đăng tải thông tin số điện thoại cố định trên các trang thông tin điện tử với mã vùng cũ 511.

Huyền Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác