(ictdanang) - Với những đóng góp đầy tâm huyết dành cho ngành Tim mạch chuyên sâu ở Việt Nam nói chung, và cho sự phát triển của Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng nói riêng; TS.BS.Lê Trọng Phi - Viện trưởng Viện Tim bẩm sinh, Klinikum Links der Weser...