(ictdanang) - “Hằng năm chúng tôi sẽ mang đến những chuyên gia, họ từng là startup và nay là nhà đầu tư. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, họ sẽ mang đến những kiến thức và bí mật từ cả 2 phía: startup và nhà đầu tư cho những...