(ictdanang) - Trận lũ vừa qua đã nhấn chìm hàng trăm căn nhà dọc sông Túy Loan kéo theo thiệt hại không nhỏ cho các hộ dân vùng ven Đà Nẵng. Nhưng chính trong trận lũ lớn ấy, người ta mới thấu rõ tình người tỏa khắp xóm nghèo Cồn...