Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước ra quy định về việc đưa người có dấu hiệu loạn thần vào chăm sóc điều trị sớm. Với sự ra đời của quyết định này, sẽ không còn những sự việc đau lòng, hành vi nguy hiểm cho xã...