(ictdanang) - Từ đầu 2018 đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công hai ca đứt hẳn bàn tay. Đây là những ca vi phẫu được đánh giá là phức tạp, xác suất thành công không nhiều.