(ictdanang) - Chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng” trên báo Tuổi Trẻ là câu chuyện về sự tử tế của những con người hồn hậu, bình dị tại TP bên sông Hàn. Chính họ đã góp phần làm sáng nên tình người, ấm lại bao trái tim, lan tỏa tình...